Schoonheids-, pedicure- en massagesalon

Privacy Statement

Privacy beleid Janine’s Beautyplace

Janine’s Beautyplace, gevestigd aan Bloemhofweg 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Janine Visser

Janine’s Beautyplace

Bloemhofweg 16

8072 DW Nunspeet

Www.janinesbeautyplace.nl

Janinesbeautyplace@live.nl

0610406546

 

Janine Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Janine’s Beautyplace zij is te bereiken via janinesbeautyplace@live.nl

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Janine’s Beautyplace verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mail

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Janine’s Beautyplace verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Janine’s Beautyplace verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het inplannen van afspraken

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:

Janine’s Beautyplace bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 Persoonsgegevens                 > wordt bewaard zolang u afspraken heeft ingepland bij Janine’s Beautyplace, zodra u deze niet meer maakt dan worden de gegevens binnen 2 weken verwijderd uit het systeem

Adres                                          > wordt bewaard zolang u afspraken heeft ingepland bij Janine’s Beautyplace, zodra u deze niet meer maakt dan worden de gegevens binnen 2 weken verwijderd uit het systeem

Personalia                                 > wordt bewaard zolang u afspraken heeft ingepland bij Janine’s Beautyplace, zodra u deze niet meer maakt dan worden de gegevens binnen 2 weken verwijderd uit het systeem

Delen van persoonsgegevens met derden

Janine’s Beautyplace verstrekt de gegevens niet met derden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen niet langer dan strikt noodzakelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Janine’s Beautyplace gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janine’s Beautyplace en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar janinesbeautyplace@live.nl.

Janine’s Beautyplace wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Whatsapp

Met het gebruik van whatsapp zijn uw gegevens niet beveiligd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Janine’s Beautyplace neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  janinesbeautyplace@live.nl

Contact

Janine's Beautyplace
Bloemhofweg 16
8072 DW Nunspeet

T. 06-10406546
E. janinesbeautyplace@live.nl

KvK. Harderwijk 50464876